Monday, March 15, 2010

ADAB DENGAN PEMIMPIN

Maksud Pemimpin

- Orang yang dipertanggungjawabkan memimpin sekumpulan manusia atau sesebuah organisasi

Tanggungjawab Pemimpin Terhadap Rakyat

1) Menjaga agama
2) Berlaku adil dalam melaksanakan pemerintahan
3) Menyediakan keperluan asas kepada rakyat

Adab-Adab Rakyat dan Ahli Terhadap Pemimpin

1) Mentaati pemimpin selagi tidak menyuruh melakukan maksiat
2) Membantu pemimpin dalam mencapai wawasan negara
3) Memberi sokongan padu
4) Menasihati pemimpin yang melakukan kesilapan dengan cara yang baik

Akibat Sekiranya Rakyat Tidak Mentaati Pemimpin

1) Tugas pemimpin akan terbantut
2) Memudahkan musuh menguasai negara
3) Pemimpin akan menghadapi masalah untuk berdepan dengan rakyat

Nyatakan Ciri-Ciri Pemimpin Yang Baik Yang Wajib Ditaati

1) Beriman dan beragama
2) Berakhlak mulia
3) Bertanggungjawab
4) Bersikap adil
5) Jujur
6) Berani
7) Boleh menjadi model untuk rakyat

No comments:

Post a Comment